Adaptacje projektów

Adaptacja projektu polega na przystosowaniu wybranego przez Państwa typowego projektu katalogowego do rzeczywistych warunków terenowych zgodnie z zapisami szczegółowymi tj. planem miejscowym, decyzją o warunkach zabudowy oraz zgodnie do warunków lokalnych dostawców w media, jak również uzgodnień z zarządcą drogi.
Adaptacje dotyczą zarówno budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jak również budynkow wielorodzinnych – wraz z całymi układami osiedlowymi oraz zabudową towarzyszącą; gospodarczo – garażową.

ZUPB RA-MA s.c współpracuje z kilkoma dużymi ogólnopolskimi wydawcami katalogów projektów typowych.

Na zakupione u nas projekty typowe udzielamy atrakcyjnych rabatów w stosunku do cen katalogowych.

Zapraszamy do współpracy.