Obsługa geodezyjna i geologiczna

Oferujemy pełną obsługę geodezyjną – począwszy od tyczenia obiektu, sporządzania mapy do celów projektowych, jak również wykonanie mapy powykonawczej.

Wykonujemy badania geologiczne – rozpoznanie gruntu przed doborem odpowiednich technologii wznoszenia budynku bądź w przypadku źródeł odnawialnych energii – rozpoznania warunków terenowych.