Kosztorysy, rozliczanie inwestycji

Kosztorys jest ważnym elementem procesu inwestycyjnego, pozwalającym na właściwe oszacowanie kosztów inwestycji i zaplanowanie źródeł ich finansowania.

Należycie sporządzony kosztorys - oprócz wskazania rzeczywistych kosztów inwestycji pozwala inwestorowi znaleźć wykonawcę, który do wyceny swojego zakresu prac otrzymuje przedmiar robót.

Oferujemy sporządzanie kosztorysów;

- inwestorskich,
- ofertowych,
- powykonawczych,
- kosztorysów ślepych,
- przedmiarów robót,
- kosztorysów wskaźnikowych.

Kosztorysy wykonujemy dla wszystkich branż.

Sporządzone kosztorysy mogą służyć jako dokumenty konieczne do uzyskaniu dofinansowania z zewnętrznych środków.