Książki obiektów

Zgodnie z obowiązującym przepisami wynikającymi z ustawy Prawo Budowlane zarządca obiektu zobowiązany jest utrzymywać obiekt w należytym stanie technicznym i użytkowym.

W zależności od rodzaju obiektu konieczne są cykliczne przeglądy: półroczne, roczne oraz pięcioletnie przeglądy budynków.

Świadczymy usługi w tym zakresie we wszystkich wymaganych kategoriach i branżach.