Projekty budynków mieszkalnych

Oferujemy kompleksowe projety związane z budownictwem mieszkalnym jednorodzinnym – adaptacje projektów typowych oraz projekty indywidualne, spełniające oczekiwania klientów.

W projektowaniu obiektów indywidualnych dopasowujemy potrzeby inwestora do ogólnych założeń terenowych i lokalnych przepisów urbanistycznych.
Prace rozpoczynamy od wizji terenowej i uzyskania koniecznych podkładów do celów opiniodawczych. Następnie po uzyskaniu informacji od inwestora – założeń do projektu sporządzamy wizualizację – koncepcję obiektu, która jest modyfikowana wg kolejnych uzgodnień z inwestorem. Zaakceptowana koncepcja jest następnie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych oraz uzyskiwania odpowiednich uzgodnien i opinii.

Projekt indywidualny pozwala zaspokoić wszystkie marzenia inwestora o własnym wymarzonym domu. Projekt indywidualny wpisuje się najlepiej w każde otoczenie.